Przetargi.pl
Transport odpadów na terenie gminy Mirosławiec.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Wardyń Górny
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 716 29 38
 • Data zamieszczenia: 2021-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
  ul. Wardyń Górny 35
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 716 29 38
  REGON: 33144069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport odpadów na terenie gminy Mirosławiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport odpadów na terenie gminy Mirosławiec. a) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec) od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec, z częstotliwością określoną w tym regulaminie; b) transport odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach