Przetargi.pl
Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Giełdowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225349233 , fax. +48225349341
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225349233, fax. +48225349341
  REGON: 01751079400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy. 2. Usługa utrzymania czystości w gmachu obejmuje czynności wykonywane codziennie (w dni pracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej), okresowo oraz prace porządkowe wykonywane w miarę potrzeb, jak również czynności porządkowe pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach