Przetargi.pl
Przeprowadzenie badań wykrywania RNA wirusa SARS COV2 metodą genetyczną.

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385 , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badań wykrywania RNA wirusa SARS COV2 metodą genetyczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badań w celu diagnostyki w kierunku kontaktu z wirusem w materiale pobranym od pracowników Urzędu. Badania będą polegały w szczególności na przeprowadzaniu badania wykrywania RNA wirusa SARS COV2 metodą genetyczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach