Przetargi.pl
świadczenie usługi cateringowej w Szkole Podstawowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618146221 , fax. 618146118
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnowo Podgórne
  Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 618146221, fax. 618146118
  REGON: 631258454
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi cateringowej w Szkole Podstawowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków oraz obsłudze stołówek w szkole podstawowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym ul. Jankowicka 22a, 62-080 Tarnowo Podgórne:- przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej w ilościach wynikających ze stanu zleceń. Średnia liczba obiadów - 1400 miesięcznie. Wykazana liczba może być wyższa lub niższa w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych i uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania. - wydawanie posiłków w dwóch turach o godzinie 11:30 i 12.30- zapewnienie w stołówce dwóch pojemników grzewczych np. bemarów,- zapewnienie w stołówce dwóch pracowników.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach