Przetargi.pl
„Świadczenie usług, w zakresie wykonania doraźnych prac z użyciem sprzętu ciężkiego, dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” w 2021r.”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług, w zakresie wykonania doraźnych prac z użyciem sprzętu ciężkiego, dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” w 2021r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje doraźne (wg potrzeb) prace sprzętem: 1. Usługi transportowe na terenie zakładu górniczego oraz na zewnątrz wg bieżących potrzeb Zamawiającego samochodem ciężarowym (opcjonalnie z przyczepą niskopodłogową), samochodem dostawczym, ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub dłużycą. 2. Załadunek i rozładunek materiałów na placach składowych Zamawiającego przy użyciu dźwigu, wózka widłowego. 3. Prace na wysokości prowadzone przez Zamawiającego przy użyciu zwyżki samochodowej Wykonawcy. 4. Prace ziemne prowadzone przez Zamawiającego przy użyciu koparki Wykonawcy (usuwanie nieszczelności instalacji podziemnych, czyszczenie zbiorników, osadników, rowów z nagromadzonych osadów) ZGODNIE Z OPISEM W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach