Przetargi.pl
Przebudowa budynku garażowo-warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo-garażowy w Brynku przy ul.Grabowej 3 na działce o numerze ewidencyjnym 808

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Brynek, ul. Grabowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 857 491 , fax. 322 857 491
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
  ul. Grabowa 3
  42-690 Brynek, woj. śląskie
  tel. 322 857 491, fax. 322 857 491
  REGON: 27253624400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku garażowo-warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo-garażowy w Brynku przy ul.Grabowej 3 na działce o numerze ewidencyjnym 808
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku garażowo - warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo – garażowy w Brynku przy ul.Grabowej 3 na działce o numerze ewidencyjnym 808. Celem tego zadania jest stworzenie przestrzeni biurowej wraz z zapleczem, zachowanie dwóch istniejących garaży i termomodernizacja budynku. Opis budynku Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym pokryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 224,25 m2 Powierzchnia użytkowa: 175,90 m2 Kubatura: 672,75 m3 Lokalizacja : omawiany budynek jest usytuowany na terenie zaplecza technicznego w odległości około 50 m od budynku administracyjnego Nadleśnictwa Brynek. Planowana zmiana sposobu użytkowania polegać będzie na przeznaczeniu pomieszczenia warsztatowego i jednego pomieszczenia garażowego na trzy kancelarie i pomieszczenie punktu alarmowo dyspozycyjnego (PAD) wraz z zapleczem socjalnym, łazienką i pomieszczeniem gospodarczym. Zakres robót: W celu dostosowania budynku do nowych funkcji należy wykonać: izolację przeciwwilgociową i termiczną murów fundamentowych, wymianę podłoża pod posadzki, przebudowę istniejących ścian w zakresie zmiany otworów okiennych i drzwiowych wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian, izolację przeciwwilgociową i termiczną podłoża pod posadzki, izolację termiczną ścian zewnętrznych, izolację termiczną stropodachu, sufity podwieszane modułowe zabudowę okien i drzwi posadzki z płytek gresowych, prace wykończeniowe- parapety, malowanie, prace wykończeniowe zewnętrzne- utwardzenie terenu i opaska wokół budynku, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli na dachu budynku instalację wodno-kanalizacyjną, instalację ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach