Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu: „Niepokonani 4”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, Łukowska 20
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 7551289 , fax. 25 7551289
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie
  Łukowska 20
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 25 7551289, fax. 25 7551289
  REGON: 005183347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu: „Niepokonani 4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pracownik biurowy z obsługą komputeraSprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnejRobotnik gospodarczy z pielęgnacją zieleniPrawo jazdy kat. C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach