Przetargi.pl
Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Lublinie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 815322112 , fax. +48 814444532
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Karłowicza 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 815322112, fax. +48 814444532
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych, wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków. Adres lokalizacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie, ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na:1) utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,2) wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków.Adres lokalizacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie Sekcja Zamiejscowa w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 ZamośćPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na:1) utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,2) utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego,3) zimowe utrzymanie terenu zewnętrznego,4) wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków.Adres lokalizacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie Sekcja Zamiejscowa w Pokrówce, ul. Wiosenna 4, Pokrówka, 22-100 Chełm.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na:1) utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,2) utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego,3) zimowe utrzymanie terenu zewnętrznego,4) wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków.Adres lokalizacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie Sekcja Zamiejscowa w Urszulinie, Andrzejów Osada 2, 22-234 UrszulinPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na:1) utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,2) wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków.Adres lokalizacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie SekcjaZamiejscowa w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 15, 21 – 500 Biała Podlaska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach