Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 – 4 zadania

Miasto Tarnobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Tadeusza Kościuszki 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158181568
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Tarnobrzeg
  ul. Tadeusza Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158181568
  REGON: 830409092
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 – 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Świadczenie usług przewozowych dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.Zadanie 2 – Świadczenie usług przewozowych uczniów do Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu.Zadanie 3 - Świadczenie usług przewozowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 9, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr1, Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu.Zadanie 4 - Świadczenie usług przewozowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr1, Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach