Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów i transportu wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. + 48 25 752 24 46 , fax. +48 25 752 24 46
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 56
  05300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. + 48 25 752 24 46, fax. +48 25 752 24 46
  REGON: 65661100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów i transportu wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów i transportu wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim: AQUAPARK Z LODOWISKIEM ul. Wyszyńskiego 56 oraz STADION SPORTOWY ul. Sportowa 1 w Mińsku Mazowieckim. Szczegółowy opis i zakres obowiązków zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach