Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Zakład Karny w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Klasztorna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514-84-41 w. 226 , fax. 89 532-87-01
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Barczewie
  ul. Klasztorna 7
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514-84-41 w. 226, fax. 89 532-87-01
  REGON: 32015300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie: Część I: - ziemniak jadalny (CPV-03212100-1) - (worki do 30 kg) w ilości 110 000 kg.- burak jadalny (CPV-03221111-7) - (worki do 30 kg) w ilości 14 000 kg. - kapusta biała (CPV-03221410-3) - (worki do 30 kg) w ilości 8 000 kg.- kapusta czerwona (CPV-03221410-3) - (worki do 30 kg) w ilości 2 000 kg. - cebula biała (CPV-03221113-1) - (worki do 30 kg) w ilości 15 000 kg. - marchew jadalna (CPV- 03221112-4) - (worki do 30 kg) w ilości 29 000 kg. - seler (CPV- 03221000-6) - (worki do 30 kg) w ilości 1 500 kg. - pietruszka (CPV- 03221000-6) - (worki do 30 kg) w ilości 1 500 kg. - por (CPV- 03221000-6) - (opakowanie do 5 kg) w ilości 1 500 kg. - pieczarka (CPV- 03221260-6) - (opakowanie do 5 kg) w ilości 3 300 kg. - czosnek (CPV- 03221000-6) - (opakowanie do 5 kg) w ilości 200 kg. Część II – groch łuskany połówki (CPV-03221220-4) - (worki do 30 kg) w ilości 3 500 kg. - fasola biała (CPV-03221210-1) - (worki do 30 kg) w ilości 4 000 kg. Część III - jabłko porcjowe (CPV-03222321-9) - (skrzynki do 15 kg) w ilości 30 000 kg. Część IV - ogórek kiszony (CPV-15331000-7) - (wiadra do 20 kg) w ilości 4 000 kg. - kapusta kiszona (CPV-15331142-4) - (wiadra do 20 kg) w ilości 4 500 kg. Towar, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia musi być świeży oraz odpowiednio pakowany, a w części II i IV również opisany: nazwa artykułu, dane producenta, waga opakowania, termin przydatności do spożycia lub data produkcji z opisanym terminem ważności oraz warunki przechowywania – opis powinien dotyczyć danej dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach