Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2016-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka 47-51 47-51
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia sukcesywne dostawy środków czystości oraz artykułów higienicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment i ilość- zawarte są w załączniku [D] do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy. 3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu, stanowiącego załącznik do umowy zarówno in plus jak i in minus, bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 projektu umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Lp. Asortyment Ilość j.m. 1 Denaturat 0,5 l 18 szt. 2 Dozownik na ręczniki 24 szt. 3 Dozownik na mydło w płynie jednokomorowy 20 szt. 4 Gąbka do naczyń duża 6x9cm 48 szt. 5 Golarki jednorazowe dwuostrzowe 1200 szt. 6 Komplet do WC 20 szt. 7 Kosz na śmieci pedał plastikowy poj.25l 60 szt. 8 Kubek jednorazowego użytku a 100 szt. 84 op. 9 Miska plastikowa okrągła śr. 45cm poj. 18l 12 szt. 10 Mleczko czyszczące 500 g 72 szt. 11 Mop profesjonalny płaski 40 cm komplet: Kij aluminiowy, stelaż z tworzywa sztucznego, z jednej strony uchwyt do mocowania mopa na stałe, wkład bawełniany temp. prania do 90 stopni C 5 szt. 12 Mydło w płynie 5 l 195 szt. 13 Papier toaletowy szary 2000 szt. 14 Patyczki kosmetyczne pojemnik a 100 szt. 36 op. 15 Płyn do naczyń 1 l. 144 szt. 16 Płyn do usuwania kamienia i rdzy 0,5 l o parametrach użytkowych co najmniej takich jak płyn typu TYTAN 72 szt. 17 Płyn uniwersalny do powierzchni 1 l 136 szt. 18 Podajnik na ręczniki Z-Z 12 szt. 19 Propanol 2 70% 5 szt. 20 Proszek do szorowania 0,5 kg o parametrach użytkowych co najmniej takich jak proszek typu IZO 200 szt. 21 Sól zmiękczająca do zmywarek o parametrach użytkowych co najmniej takich jak Calgonit a 1,5 kg 38 szt. 22 Sól drogowa 1000 kg 23 Sól w tabletkach 25kg 20 op. 24 Szczotka do WC 6 szt. 25 Szczotka do zamiatania 5 szt. 26 Szufelka + zmiotka 5 kpl 27 Ścierka z mikrofazy 30x30 charakteryzująca się łatwością usuwania zabrudzeń, dużą wytrzymałością, możliwością prania w temp. 90 stopni C, w kolorach zielony, żółty, czerwony, niebieski 40 szt. 28 Wiadro o poj. 16 l plastikowe 5 szt. 29 Wkład do MOP dł. 40 cm kieszeniowy, bawełniany, z tasiemeką, frędzle na zewnątrz otwarte, wewnątrz zamknięte, temp .prania do 90 stopni C 10 szt. 30 Ręczniki papierowe jednorazowe a 4000 szt. zielone 100 szt. 31 Ścierki do podłogi 60x90cm 10 szt. 32 Preparat na bazie podchlor. sodu do natychm. likwidacji pleśni 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspsa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach