Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla mieszkańców DPS Owczary w okresie od 02.01.2022 do 31.12.2022

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OWCZARACH ogłasza przetarg

 • Adres: 32-088 Owczary, ul. Kasztanowa 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4194086 , fax. 12 4194066
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OWCZARACH
  ul. Kasztanowa 20
  32-088 Owczary, woj. małopolskie
  tel. 12 4194086, fax. 12 4194066
  REGON: 000298034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsowczary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla mieszkańców DPS Owczary w okresie od 02.01.2022 do 31.12.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy pieczywa i ciast
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach