Przetargi.pl
„Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych ujętych w pakietach I-VII do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM ogłasza przetarg

 • Adres: 19-104 Trzcianne, ul. 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857385026 , fax. 857385026
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM
  ul. 3 Maja
  19-104 Trzcianne, woj. podlaskie
  tel. 857385026, fax. 857385026
  REGON: 000272218
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych ujętych w pakietach I-VII do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie wg Załącznika nr 1a do SWZProdukty mleczarskie i nabiał wg Załącznika nr 1b do SWZRóżne produkty spożywcze wgZałącznika nr 1c do SWZRyby przetworzone, konserwowane, mrożone wg Załącznika nr 1d do SWZZiemniaki, warzywa, owoce świeże wg Załącznika nr 1e do SWZProdukty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2;15112000-6) wg Załącznika nr 1f do SWZProdukty mrożone (warzywa, owoce, półprodukty wg Załącznika nr 1g do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach