Przetargi.pl
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w okresie 01.09.2022r. - 31.08.2023r.”

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH
  ul. Tysiąclecia 15
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  REGON: 451097071
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w okresie 01.09.2022r. - 31.08.2023r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Przewiduje się następujący harmonogram dostaw: codziennie w godz. 5:30-6:30.Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2a do SWZ.Część 2 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Produkty mleczarskie i nabiał. Dostawy odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:30-8:30, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2b do SWZ.Część 3 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Różne produkty spożywcze. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Dostawa odbywać się będzie 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:30-8:30, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2c do SWZ.Część 4 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone. Dostawy odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:30-8:30, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2d do SWZCzęść 5 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone, jaja kurze. Dostawy odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:30-8:30, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2e do SWZ.Część 6 zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Dostawy odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:30-8:30, dopuszcza się dostawy częstsze niż 3 razy w tygodniu, o ile zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający w sytuacjach, których nie da się przewidzieć obecnie może też zgłosić zapotrzebowanie inaczej niż w w/w harmonogramie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15A. Zapotrzebowanie i rodzaj towaru ujęte są w Załączniku Nr 2f do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach