Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 83130 Pelplin, ul. Sambora
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 17 68 , fax. 58 536 17 68
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
  ul. Sambora
  83130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 17 68, fax. 58 536 17 68
  REGON: 22151673500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jedynkapelplin.biposwiata.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający informuje, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany(zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego w formularzu cenowym w zależności od ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w trakcie trwania umowy. W związku ze zmniejszeniem przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie do Zamawiającego. Dla przybliżenia wielkości zamówienia Zamawiający wskazuje szacowane wydatki dla grupy spożywczej w roku ubiegłym: warzywa, owoce i kiszonki ok. 20.000 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach