Przetargi.pl
Stworzenie dokumentacji projektowej remontu dachu ora wykonanie remontu dachu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Zamkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 707 04 92 , fax. 71 723 73 42
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
  Zamkowa 4
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 707 04 92, fax. 71 723 73 42
  REGON: 93225574400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie dokumentacji projektowej remontu dachu ora wykonanie remontu dachu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Stworzenie dokumentacji projektowej remontu dachu skrzydła północno-wschodniego oraz pałacu wraz z klatką schodową i łącznikami Zamku Książąt Oleśnickich obejmującego wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Część 2 - Wykonanie remontu dachu skrzydła północno-wschodniego oraz pałacu wraz z klatką schodową i łącznikami Zamku Książąt Oleśnickich według dokumentacji projektowej oraz wytycznych postawionych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Podstawowy zakres prac polega na: 1 rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego, łat, obróbek blacharskich, 2 wzmocnieniu i wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej 3 ułożeniu nowego pokrycia dachowego, 4 wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu 5 otynkowaniu murów na wysokości ich łączeń z dachem 6 otynkowaniu i malowanie kominów do około 1m poniżej poziomu dachu 7 wymianie orynnowania poziomego (na wysokości dachu) 8 wykonaniu nowej instalacji odgromowej na połaci dachowej, 9 wywiezieniu gruzu, 10 innych niezbędnych robotach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach