Przetargi.pl
Środki ochronne przeciwdziałające COVID-19

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Stefana Jaracza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 422 705 , fax. 598 402 661
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
  ul. Stefana Jaracza
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 422 705, fax. 598 402 661
  REGON: 78654900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbw.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środki ochronne przeciwdziałające COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środki ochronne przeciwdziałające COVID-19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach