Przetargi.pl
Dostawa systemu konferencyjnego z automatycznym śledzeniem obrazu rozmówcy do sali nr 155 Gmach Główny (sala Rady Wydziału) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia użytkowników na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, G. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48583472419 , fax. +48583472413
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  G. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48583472419, fax. +48583472413
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu konferencyjnego z automatycznym śledzeniem obrazu rozmówcy do sali nr 155 Gmach Główny (sala Rady Wydziału) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia użytkowników na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa systemu konferencyjnego z automatycznym śledzeniem obrazu rozmówcy do sali nr 155 Gmach Główny,(sala Rady Wydziału) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia użytkowników na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach