Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą warzyw i owoców na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr. E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Cyrana 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3564004 , fax. 034 3564192
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego
  ul. Cyrana 10 10
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 034 3564004, fax. 034 3564192
  REGON: 00127019600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpskombatant.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą warzyw i owoców na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr. E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Arbuz kg 1 kg 120 Banan gat. I (długość 15-18cm) kg 1 kg 200 Brokuły (średnica minimum 15 cm) szt 1 szt 50 Brukselka kg 1 kg 50 Brzoskwinia (1 szt. winna mieć od 120g do 150g) kg 1 kg 90 Burak czerwony (średnica buraka nie mniejsza niż 7 cm) kg 1 kg 800 Cebula kg 1 kg 300 Cukinia kg 1 kg 200 Cytryna kg 1 kg 20 Czereśnie kg 1 kg 70 Czosnek szt 1 szt 20 Fasola sucha kg 1 kg 50 Fasola szparagowa (bezwłóknista) kg 1 kg 300 Grapefruit kg 1 kg 80 Groch łuskany kg 1 kg 50 Gruszki (1szt winna mieć 170-220g) kg 1 kg 50 Jabłka sortowane (średnica 7-8 cm) kg 1 kg 300 Jabłka kompotowe kg 1 kg 1500 Kalafior (średnica minimum 20cm) szt 1 szt 400 Kalarepa (bulwa z zielonymi liśćmi) kg 1 kg 100 Kapusta biała kg 1 kg 700 Kapusta czerwona kg 1 kg 150 Kapusta kiszona kg 1 kg 800 Kapusta pekińska kg 1 kg 250 Kapusta włoska kg 1 kg 100 Kiwi (1 szt. winna mieć od 100g do 120g) kg 1 kg 50 Koperek zielony p 1p 500 Mandarynka kg 1 kg 120 Marchew konsumpcyjna gat. I (cała, zdrowa, średnica kg 1 kg 1800 korzeni marchwi powinna być nie mniejsza niż 20mm) Mieszanka owoców suszonych kg 1 kg 5 Nektaryna (1 szt. winna mieć od 120g do 150g) kg 1 kg 60 Ogórek kiszony kg 1 kg 300 Ogórki zielone (średnica ogórka nie mniejsza niż 4cm) kg 1 kg 200 Papryka czerwona kg 1 kg 50 Pieczarki kg 1 kg 200 Pietruszka (cała zdrowa, średnica korzeni pietruszki kg 1 kg 150 powinna być nie mniejsza niż 20mm) Pietruszka zielona p 1p 800 Pomarańcza (1 szt. winna mieć od 150g do 200g) kg 1 kg 100 Pomidory (1 szt. winna mieć od 100g do 120g) kg 1 kg 400 Por kg 1 kg 20 Porzeczka kg 1 kg 80 Rabarbar kg 1 kg 100 Rzodkiewka p 1p 500 Rzodkiew biała kg 1 kg 200 Sałata zielona, masłowa szt 1 szt 300 (cała, bez wyciętych środków główek) Sałata lodowa szt 1 szt 150 Seler kg 1 kg 280 Szpinak kg 1 kg 200 Szczypiorek p 1p 400 Śliwki kg 1 kg 150 Truskawki kg 1 kg 60 Wiśnie kg 1 kg 80 Winogrona kg 1 kg 100 Ziemniaki konsumpcyjne kg 1 kg 15 000 (średnica minimum 8 cm)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskombatant.pl/strona-glowna, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=335&r=o
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach