Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-729 Poznań, Młyńska 1a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614682591 , fax. 614682595
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  Młyńska 1a
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 614682591, fax. 614682595
  REGON: 300705978
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych we wskazanych w SWZ lokalizacjach Zamawiającego polegająca między innymi na zamiataniu, zmywaniu na mokro podłóg, ścian, przecieraniu biurek, mebli, czyszczeniu sanitariatów, poręczy, drzwi itp, pełnienie serwisu dziennego w części lokalizacji we wskazanym wymiarze czasowym - bieżące utrzymanie czystości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach