Przetargi.pl
Sprzątanie hali widowiskowo-sportowej ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 53623 Wrocław, ul. Lubińska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7388200, 71 3548174 , fax. 713 568 550
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.
  ul. Lubińska 53
  53623 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7388200, 71 3548174, fax. 713 568 550
  REGON: 2065600900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie hali widowiskowo-sportowej ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie, czyli wykonywanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem czystości hali widowiskowo-sportowej „Orbita” i jej otoczenia przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu. Wszystkie śmieci przed wyrzuceniem ich do kontenerów powinny być posegregowane na: plastyk, papier, szkło i pozostałe. Obowiązkiem utrzymania czystości objęte będą: Poziom I - strona wschodnia: 1. ciągi komunikacyjne i schody – 204,65m², 2. toalety dla publiczności - 99,12m², 3. szatnie zawodników (nr pomieszczeń 127; 130; 133) – 54,71m² + 9,82m² + 43,05m², 4. szatnie sędziowskie (nr pomieszczeń 121; 123) - 13,95m² + 19,5m², 5. sala konferencyjna z zapleczem (nr pomieszczeń 111 lub 108) – 103,6m², 6. parapety podokienne na schodach; Poziom I - strona zachodnia: 1. ciągi komunikacyjne i schody – 104,92m², 2. toalety dla publiczności – 100,12m², 3. szatnie zawodników (nr pomieszczeń 154; 160) – 53,41m² + 48,9m², 4. parapety podokienne na schodach; Poziom II - obie strony: 1. toalety dla niepełnosprawnych (nr pomieszczeń 231; 241) – 10,0m², 2. pomieszczenia kasowe hali (nr pomieszczeń 221; 240) - 16m², 3. hole, lady i szatnie – 874,0m², 4. ciągi komunikacyjne wokół bandy wraz z przedsionkiem bram wjazdowych – 203,0m², 5. posadzka cementowa wokół parkietu boiska wraz z powierzchniami pod trybunami teleskopowymi - - 458,13m², 6. trybuny teleskopowe z siedzeniami – 230,0m², 7. konstrukcja bandy, 8. drzwi wejściowe do holi i przedsionków kasowych, 9. boisko – ok. 1 100,0m²; Poziom III - obie strony: 1. schody wewnętrzne trybun – 300,0m², 2. schody zewnętrzne trybun z tyłu hali – strona wschodnia oraz zachodnia – 160,0m², 3. parapety podokienne, 4. trybuny z siedzeniami – 1504,0m², 5. szyby ochronne trybun, 6. szyby balustrad, 7. antresola tj.pom.302; Biuro Zawodów; sala konferencyjna; pomost; oraz schody na małe lodowisko – 100,0m². Powierzchnia szyb elewacyjnych - obie strony (wewnątrz i na zewnątrz) ok. 900m². Powierzchnia szyb balustrad - ok. 41,0m² x 2 = 82,0m² Powierzchnia szyb ochrona trybun - 37,0m² x 2 = 74,0m².
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach