Przetargi.pl
„Sporządzenie posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Tarnobrzegu”.

Przedszkole Integracyjne Nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, Wiejska 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 822 26 84
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Integracyjne Nr 9
  Wiejska 4
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 822 26 84
  REGON: 180642010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPrzedszkole nr 9

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sporządzenie posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Tarnobrzegu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Sporządzenie posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Tarnobrzegu” w tym :1. Śniadania2. Obiady3. Podwieczorki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach