Przetargi.pl
Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem na potrzeby Instytutu Biologii i Biotechnologii w 2022 roku

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  al. Rejtana 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 691560040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem na potrzeby Instytutu Biologii i Biotechnologii w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach