Przetargi.pl
Rozbudowa sieci LAN, instalacji elektrycznej i systemu ochrony w budynku Oddziału NASK w Białymstoku przy ul. Łukowskiej 2

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  ul. Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010464542
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci LAN, instalacji elektrycznej i systemu ochrony w budynku Oddziału NASK w Białymstoku przy ul. Łukowskiej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci LAN, instalacji elektrycznej oraz systemu ochrony w budynku Oddziału NASK w Białymstoku przy ul. Łukowskiej 2.Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy instalacji elektrycznej 230V, 2) wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy okablowania strukturalnego LAN,3) wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy systemu ochrony
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach