Przetargi.pl
Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 006746410
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk nowych samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 2. Miejsce dostawy samochodów teren Warszawy. Szczegółowe informacje o miejscu dostawy zostaną przekazane wykonawcy przed podpisaniem umowy.3. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach