Przetargi.pl
Zakup samochodu osobowego – „mikrobusa” – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Torfowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie
  ul. Torfowa 1
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  REGON: 527518795
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu osobowego – „mikrobusa” – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, samochodu osobowego „mikrobusa”, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.2. Samochód 9 osobowy, przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.3. Samochód winien być wyposażony w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich.4. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.5. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach