Przetargi.pl
Na sukcesywne dostawy pieluch anatomicznych, pieluchomajtek i ściereczek

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, Jędrzeja Śniadeckiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483783512
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Jędrzeja Śniadeckiego 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483783512
  REGON: 670997773
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na sukcesywne dostawy pieluch anatomicznych, pieluchomajtek i ściereczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluch anatomicznych, pieluchomajtek oraz jednorazowych higienicznych ściereczek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SWZ). W szczególności:Pieluchomajtki oddychające M ilość: 16 500 sztPieluchomajtki oddychające L ilość: 25 400 sztPieluchy anatomiczne Ilość: 52 020 sztPieluchomajtki oddychające M ilość: 500 szt.Ściereczka celulozowa chłonna ilość: 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach