Przetargi.pl
Rozbudowa placu rekreacyjno- sportowego oraz siłowni zewnętrznej w przy Szkołach Podstawowych w Gminie Czarna Białostocka Zadanie 1 – „Z ruchem za pan brat!’ – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej; Zadanie 2 - „Siłownia pod Szkolnym Bocianem” przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

Gmina Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 340 , fax. 857 131 349
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka
  Torowa 14A
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857 131 340, fax. 857 131 349
  REGON: 52880100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa placu rekreacyjno- sportowego oraz siłowni zewnętrznej w przy Szkołach Podstawowych w Gminie Czarna Białostocka Zadanie 1 – „Z ruchem za pan brat!’ – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej; Zadanie 2 - „Siłownia pod Szkolnym Bocianem” przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj 2 zadań obejmujących zaprojektowanie a następnie wykonanie dostawy i montażu elementów projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zadanie 1 – „Z ruchem za pan brat!’ – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej polegająca na przygotowaniu terenu, dostawie i montażu urządzeń : piramidy linowej, drewnianego placu zabaw, nawierzchni bezpiecznej SBR + EPDM pod piramidę i plac zabaw, mini boiska do piłki nożnej, huśtawki dla dzieci w różnym wieku oraz kosza do koszykówki na działce nr geod. 1070 obręb 44 Czarna Białostocka . W ramach zadania należy wykonać: Etap I projektowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu rekreacyjno-sportowego w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy ,w tym: - dokumentacja ma obejmować cześć opisową, plan sytuacyjny, rysunki zagospodarowania terenu, zdjęcia katalogowe zabawek i urządzeń, przedmiar oraz kosztorys robót. - dokumentacja powinna przewidywać niwelację i wymianę podłoża pod plac zabaw - jeżeli zajdzie taka potrzeba. - dokumentacja powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do przyjęcia przez organ administracji architektoniczno - budowlanej zgłoszenia zamiaru wykonania wyżej wymienionych robót. - dokumentacja budowy musi być opracowana stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów. - Wykonawca po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego dokona formalnego zgłoszenia zamiaru wykonania zadania w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. - dokumentacja projektowa wraz kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót ma być przekazana w wersji papierowej. - dokumentacja projektowa ma być wykonana w 4 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami mają być wykonane w 2 egzemplarzach , zaś specyfikacja techniczna wykonania w 1 egzemplarzu. - wersja elektroniczna dokumentacji powinna być zapisana w formacie plików PDF, zaś kosztorys i przedmiot robót w formacie plików ATH i dostarczona na płycie CD lub DVD. - dokumentacja projektowa ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego audytu energetycznego, oraz innymi przepisami prawa w szczególności z Prawem budowlanym. - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w oparciu o KNNR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Etap II wykonawczy . Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego - na terenie o powierzchni: 60 m x35 m należy zamontować: • Piramidę linowa. Przykładowa specyfikacja – słup stalowy cynkowany odporny na warunki atmosferyczne, malowany proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałość powłoki i odporność na warunki atmosferyczne, lina zbrojona w oplocie PP min. 16 mm, łączniki aluminiowe, szerokość: min. 3,56 m, długość: min. 3,56 m, wysokość: min. 2,70 m, wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min 6,50 m, wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 6,50 m, głębokość fundamentowania: min. 1,00 m, • Plac zabaw –min. 2 x wieża z dachem h = min. 3,5 m (podest h = min. 135 cm) min. 4 x wieża h = min. 1,8 m (podest h = min. 90 cm) min. 2 x zjeżdżalnia przejście linowe przejście belka balansuj ca min. 2 x przejście rurowe „TUNEL” zjazd strażacki min. 3 x drabinka pionowa min. 2 x wejście trap pochyły wejście trap schody wejście trap wspinaczkowy, Specyfikacja przykładowa: słupy nośne min. 10 x 10 cm, podesty, trap – drewno montaż na kotwach stalowych – cynkowanych odpornych na warunki atmosferyczne, zjazd strażacki, drabinki, łańcuchy, uchwyty, elementy łączeń – stal cynkowana odporna na warunki atmosferyczne, Zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne dach, barierki – płyta sklejka wodoodporna wejście wspinaczkowe – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „KAMIENIE” tworzywo sztuczne schody – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa przejście rurowe – tworzywo PP, wymiary: szerokość – min. 4,85 m, długość: min. 7,53 m, wysokość: ~3,30 m, wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 7,85 m, wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 10,9 m, Nawierzchnia bezpieczna SBR + EPDM pod piramidę i plac zabaw na powierzchni ok. 130 m². Gumowa nawierzchnia bezpieczna, wykonana w formie płytki dwuwarstwowej. Wierzchnia warstwa EPDM odporna na działanie promieniowania UV, kolor zawarty w całej strukturze warstwy odporny na ścieranie, warstwa dolna SBR – amortyzująca upadki. • Mini boisko o wymiarach 8 m x 12 m (96 m²): Warstwy płyty mini boiska: - sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarcowym, - podsypka piaskowa /cementowo-piaskowa, - podbudowa z kruszywa, - warstwa odsączająca z piasku. Sztuczna trawa Przykładowa specyfikacja: Min. 28mm wysokości, zasypowa piaskiem kwarcowym, klejona do podbudowy wraz z jej wykonaniem. Posiadająca atest PZH, Linie boiska – białe wklejane. 2. Bramki wykonane z aluminium odporne na warunki atmosferyczne. Przykładowa specyfikacja: Wymiary bramki: min.1,2 x 1,8m m głębokość min. 70cm; Kwadratowy profil aluminiowy min.80x80mm; Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie); Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe; Bramka wykonana z surowego aluminium; Montaż bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min.50cm. Siatka do bramki wykonana z linki PP grubości • Min. 4,75mm, oczko min. 4,5cm. • Huśtawka dla dzieci w różnym wieku wymiary: - szerokość: min. 2,48 m - długość: min. 6,19 m - wysokość: ~ 2,20 m - wymiary strefy funkcjonowania szerokość: min. 6,59 m - wymiary strefy funkcjonowania długość: min. 7 m - głębokość fundamentowania: min. -0,55 m - łańcuch atestowany- stal nierdzewna - belki nośne min. 80 x 80 mm – stal cynkowana malowana proszkowo - belka pozioma metalowa min. 80 x 80 mm- cynkowana malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałość powłoki i odporność na warunki atmosferyczne odporna na warunki atmosferyczne - kotwy stalowe – cynkowane ogniowo - siedzisko „GNIAZDO” min. 100 cm średnicy w oplocie PP min. 16 mm - istnieje możliwość zamontowania różnego rodzaju siedzisk • Kosz do koszykówki: - wymiary: min. 90 x 120 cm - tablica laminowana z żywic epoksydowych - kolor biały z czarnymi pasami - obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałość powłoki i odporność na warunki atmosferyczne na kolor pomarańczowy - wysięg min. 120 cm - wykonany z kwadratowego profilu stalowego min. 100 x 100 x 3 mm - przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei - możliwość zawieszenia różnego rodzaju tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe – kratownicowe) i obręczy do koszykówki - płynna regulacja wysokości tablicy - tablica laminowana z żywic epoksydowych - kolor biały z czarnymi pasami - obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego - siatka 12 zaczepów do obręczy wykonana z polipropylenu grubość sznurka – min. 5 mm Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zadanie 2. - „Siłownia pod Szkolnym Bocianem przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej" polegająca na przygotowaniu terenu a następnie dostawy i montażu następujących urządzeń: wyciągu górnego – 2 stanowiska, biegacza, maszyny do wyciskania, surf era/surfera, wioślarza, prasy nożnej, surfera/ biegacza/ twistera, sprzętu do wyciskania siedząc + wyciąg górny + prasa nożna, ławki drewnianej z transportem na działce nr geod. 8/11 obręb 4 Czarna Wieś Kościelna. W ramach zadania należy wykonać: Etap I - projektowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy ,w tym : - dokumentacja ma obejmować cześć opisową, plan sytuacyjny, rysunki zagospodarowania terenu, zdjęcia katalogowe zabawek i urządzeń, przedmiar oraz kosztorys robót. - dokumentacja powinna przewidywać niwelację i wymianę podłoża pod plac zabaw - jeżeli zajdzie taka potrzeba. - dokumentacja powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do przyjęcia przez organ administracji architektoniczno - budowlanej zgłoszenia zamiaru wykonania wyżej wymienionych robót. - dokumentacja budowy musi być opracowana stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów. - Wykonawca po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego dokona formalnego zgłoszenia zamiaru wykonania zadania w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. - dokumentacja projektowa wraz kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót ma być przekazana w wersji papierowej. - dokumentacja projektowa ma być wykonana w 4 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami mają być wykonane w 2 egzemplarzach , zaś specyfikacja techniczna wykonania w 1 egzemplarzu . - wersja elektroniczna dokumentacji powinna być zapisana w formacie plików PDF, zaś kosztorys i przedmiot robót w formacie plików ATH i dostarczona na płycie CD lub DVD. - dokumentacja projektowa ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego audytu energetycznego, oraz innymi przepisami prawa w szczególności z Prawem budowlanym. - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w oparciu o KNNR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Etap II - wykonawczy obejmuje przygotowanie wydzielonego terenu pod umieszczenie urządzeń siłowni oraz montaż ośmiu urządzeń tzw. Siłowni zewnętrznej, rozmieszczonych zgodnie z obowiązującymi normami. Usytuowanie poszczególnych urządzeń przewidziano na placu o polu prostokąta o wymiarach 19 m x 21 m (399 m²) a w bliskim sąsiedztwie tych urządzeń zostały przewidziane do wstawienia dwie ławki. Urządzenia które powinny się znaleźć na placu zabaw to: - wyciąg górny (2 stanowiska) x 1 - biegacz (1 stanowisko) x1 - maszyna do wyciskania (2 stanowiska) x 1 - surfer/surfer x 1 - wioślarz x 1 - prasa nożna x 1 - surfer/ biegacz / twister x 1 - wyciskanie siedząc + wyciąg górny + prasa nożna x 1 - ławka drewniana x 2 Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Do zadań Wykonawcy zadania 1 i 2 należy: - zapewnienie do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) uprawnionego geodety posiadającego min. zakres 4 uprawnień tj. uprawnienia do obsługi inwestycji budowlanej, - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego zadania osobno po 3 egz. - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. - zapewnienie służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na teren inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości Zadanie 1 - 1500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset ) . Zadanie 2 - brak wadium 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), należy dołączyć do oferty . 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach