Przetargi.pl
Roboty budowlane dodatkowe zadania : Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – remont elementów ozdobnych dachu skrzydła południowo wschodniego CPV – 45261900-3

Uzdrowisko Ciechocinek S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 836 078 , fax. 542 836 295
 • Data zamieszczenia: 2022-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
  ul. Kościuszki 10
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 836 078, fax. 542 836 295
  REGON: 91086997200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowiskociechocinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna z 100 % udziałem w kapitale zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane dodatkowe zadania : Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – remont elementów ozdobnych dachu skrzydła południowo wschodniego CPV – 45261900-3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane dodatkowe zadania : Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – remont elementów ozdobnych dachu skrzydła południowo wschodniego CPV – 45261900-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach