Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 253 100 , fax. 523 228 122
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
  ul. Wały Jagiellońskie 2
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 253 100, fax. 523 228 122
  REGON: 32145400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”. Przedmiotem robót jest: remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku na identyczne, tj. dachówkę ceramiczną, typu „Karpiówka”, o wym.18x38 cm., zaokrągloną, naturalną, w kolorze czerwonym, wraz z pracami towarzyszącymi tj.: wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien dachowych, wymianą łat, częściowym obniżeniem oraz przemurowaniem kominów i miejscową naprawą tynków na kominach , oraz innymi pracami i czynnościami niezbędnymi do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia. Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Budynek w Tucholi przy ulicy Świeckiej 59 jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się zarówno część administracyjna sądu oraz cześć mieszkalna z następującym udziałem procentowym: część mieszkalna 60,54 % oraz część administracyjna 39,46 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach