Przetargi.pl
roboty budowlane

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61701 Poznań, ul. Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 560 619 , fax. 618 515 092
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  ul. Fredry 12
  61701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 560 619, fax. 618 515 092
  REGON: 1300860300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: rozbiórka trzonu komina przylegającego do starej gorzelni, znajdującej się w msc. Wronczyn 13, gm. Pobiedziska, powiat poznański. część 2: wykonanie rozbiórki szopy do kombajnu, znajdującej się w msc. Rozbitek, gm. Kwilcz, powiat międzychodzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach