Przetargi.pl
Rmont pojazdów samochodowych

Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 69-211 Wędrzyn,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7556236 , fax. 95 7556222
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
  69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 7556236, fax. 95 7556222
  REGON: 08052101800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rmont pojazdów samochodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy bieżącej pojazdów (lub ich podzespołów) dotyczącej części od jeden do siedem, wyszczególnionych poniżej. Naprawa odbywać się będzie w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w Jednostce Wojskowej 5701 Wędrzyn. Planowana ilość pojazdów do naprawy w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W zakres przedmiotowy napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia oraz dywaników. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części. Wykonawca może przystąpić do jednej lub wielu części. Zakres naprawy środków transportu, o których mowa w ust. 1 będzie obejmował czynności i pojazdy odpowiednio do poszczególnych części, w tym między innymi: - Część pierwsza - naprawa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów - 44 pojazdy (tabela w siwz). Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; - diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych; - obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego; przewidzianego dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, chłodzenia, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa osprzętu silnika. - naprawa klimatyzacji; - naprawa webasto; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa mostów napędowych; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; - naprawa tapicerska; - naprawa skrzyń biegów. W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników. - Część druga - naprawa pojazdów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności oraz pojazdów sanitarnych - 139 pojazdów (tabela w siwz).Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; - diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych; - obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego; przewidzianego dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, chłodzenia, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika; - naprawa wyciągarki; - naprawa webasto; - naprawa klimatyzacji; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa mostów napędowych; - naprawa skrzyń biegów; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; - naprawa tapicerska. W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników. - Część trzecia - naprawa pojazdów ciężarowych - 451 pojazdów 9tabela w siwz).Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - obsługiwania okresowe przewidziane dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, pneumatycznego, chłodzenia, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika; - naprawa webasto; - naprawa wyciągarki; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa mostów napędowych; - naprawa skrzyń biegów; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; - naprawa tapicerska. W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników. - Część czwarta-naprawa autobusów - 3 pojazdy (tabela w siwz). Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - obsługiwania okresowe przewidziane dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, pneumatycznego, chłodzenia, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika; - naprawa webasto; - naprawa wyciągarki; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa mostów napędowych; - naprawa skrzyń biegów; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; - naprawa tapicerska. W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników. - Część piąta: naprawa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, dużej ładowności oraz ciągników - 45 pojazdów(tabela w siwz).Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; - diagnostyka poduszek powietrznych; - obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, pneumatycznego, chłodzenia, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika; - naprawa wyciągarki; - naprawa klimatyzacji; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa mostów napędowych; - naprawa skrzyń biegów; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; - naprawa tapicerska W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników. Część szósta-naprawa przyczep-naczep - 7 pojazdów(tabela w siwz).Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - obsługiwania okresowe przewidziane dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: przeniesienia mocy, zasilania powietrzem, kierowniczego kół, - naprawa mechanizmu skrętu; - naprawa instalacji elektrycznej; - naprawa instalacji hydraulicznej; - naprawa pomostu najazdowego oraz podpór tylnych; - naprawa osprzętu; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana, ogumienia, dywaników. Część siódma: naprawa motocykli i quadów - 28 pojazdów (tabela w siwz).Zakres naprawy pojazdów w zadaniu będzie obejmował następujące czynności - układy: - diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; - obsługiwania okresowe przewidziane dla danej marki; - naprawa układów pojazdu: kierowniczego, przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika; - naprawa zawieszenia; - naprawa układu hamulcowego; - naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; - naprawa układu napędowego; - naprawa skrzyń biegów; - naprawa wałów napędowych i resorów; - naprawa przekładni kierowniczych i układów zasilania; - naprawa tapicerska. W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia i dywaników. WARUNKI UMOWY: 1. Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą przekazywane w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zapewni wykonanie usługi w zakładzie położonym na terenie powiatu Sulęcińskiego, Międzyrzeckiego lub Gorzowskiego. W przypadku konieczności napraw poszczególnych podzespołów, a nie całych pojazdów, Wykonawca odbierze je od Zamawiającego na swój koszt oraz ryzyko. 2. W przypadku niesprawności uniemożliwiającej dostarczenie pojazdu do naprawy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojazdu od Zamawiającego na swój koszt oraz ryzyko. Fakt takiej niesprawności zostanie wcześniej zgłoszony Wykonawcy. 3. W przypadku realizacji części V i VI możliwe jest nieodpłatne udostępnienie stanowiska na warsztacie remontowym wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie Jednostki Wojskowej. 4. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczonym przez Wykonawcę dla Zamawiającego) po uzgodnieniu zakresu naprawy wraz ze wskazaniem przewidzianej ilości roboczogodzin. Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. 5. JW 5701 będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Naprawy są naprawami wynikającymi z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstości i rodzaju - grupy uszkodzeń. 6. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę - Zamawiający nie dopuszcza faktur od podwykonawców. 7. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 8. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regenerację podzespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę. 9. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 6-miesieczna gwarancja, a na nowe podzespoły - gwarancja udzielona przez producenta. 10. Cena części użytych przy naprawie nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 11. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 12. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów, w cenę należy wliczyć koszt diagnozowania usterki. 13. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie oraz przez podwykonawców usług i napraw. 14. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 6 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. 15. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy musza być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 16. Materiały użyte w czasie napraw, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części zużytych do naprawy pojazdu zgodnie ze specyfikacją naprawczą, za wyjątkiem materiałów jednorazowego użytku. 18. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo-remontowym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 19. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas wykonywania usługi. 20. W przypadku awaryjnego uszkodzenia części będących na gwarancji lub reklamacji wykonanej usługi Wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godziny licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 21. Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakres i prawidłowość wykonania) będzie protokół podpisany przez obie strony. 22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) pojazdu przed naprawą, w trakcie i po naprawie do chwili odbioru pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: - dla części nr 1 - min. 2.000,00 zł brutto, - dla części nr 2 - min. 3.000,00 zł brutto. - dla części nr 3 - min. 3.000,00 zł brutto, - dla części nr 4 - min. 400,00 zł brutto, - dla części nr 5 - min. 1.000,00 zł brutto, - dla części nr 6 - min. 1.000,00 zł brutto - dla części nr 7 - min. 1.000,00 zł brutto 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem; Część pierwsza - naprawa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów Część druga - naprawa pojazdów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności oraz pojazdów sanitarnych Część trzecia - naprawa pojazdów ciężarowych Część czwarta-naprawa autobusów Część piąta: naprawa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, dużej ładowności oraz ciągników Część szósta-naprawa przyczep-naczep Część siódma: naprawa motocykli i quadów Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta-poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud.33 II piętro, pok.211), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 10.03.2014 r. do godz. 8:45. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: marża na zakup części
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach