Przetargi.pl
Remont ul. J. Lelewela w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4979636 do 39 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Grażyńskiego 10
  43300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4979636 do 39, fax. 33 497 96 35
  REGON: 7049331800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. J. Lelewela w Bielsku-Białej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont ul. J. Lelewela w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Tuwima do ul. Gorkiego. Zamówienie obejmuje w szczególności: - wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej; - wykonanie miejsc postojowych i opasek o nawierzchni z kostki betonowej; - wymianę krawężników i obrzeży betonowych; - remont urządzeń odwadniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach