Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10.

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7295221, 7295162 , fax. 327 295 774
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.
  Krakowska 16
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 7295221, 7295162, fax. 327 295 774
  REGON: 27750841300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Administracji samorządowej; Zarządzanie na zlecenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM również o funkcji usługowo-handlowej, zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie. Przedmiotowy budynek to budynek III – kondygnacyjny z pierwszą kondygnacją cofniętą względem dwóch pozostałych. Budynek na planie prostokąta. Budynek o konstrukcji słupowo-ryglowej, ściany wykonane z gazobetonu. Stropodach dwuspadowy, wentylowany, pokryty papą z odwodnieniem do wewnątrz budynku. Konstrukcję budynku stanowi siatka słupów oraz rygli na których oparte są stropy kolejnych kondygnacji. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu i osłonięte blachą trapezową mocowaną na stelażu. Fundamenty żelbetowe. Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Ocieplenie ścian i stropodachu budynku wraz z robotami towarzyszącymi, montaż platformy (windy) wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, przebudowa wejścia do budynku na elewacji frontowej (elewacja północno-zachodnia) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje: przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów na elewacji frontowej, przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu otworów okiennych piwnicy i osadzeniu w ich miejsce kratek wentylacyjnych,przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu oraz całkowitym zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworów okiennych, przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu,ocieplenie nadbudówki, podwyższenie attyki – roboty związane z ociepleniem stropodachu, podwyższenie kominów – roboty związane z ociepleniem stropodachu, ocieplenie stropu od spodu nad wejściami do lokali usługowych na elewacji północno-wschodniej, wymianę stolarki okiennej, wymianę ślusarki drzwiowej wejściowej, wykonanie opaski wokół budynku, montaż krat okiennych, montaż daszków systemowych,wymiana oświetlenia zewnętrznego,montaż wewnętrznej platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych - platforma pionowa o napędzie hydraulicznym: wysokość podnoszenia od poziomu posadzki parteru do poziomu I pietra ok. 3,60m, udźwig min. 400kg, platforma w konstrukcji samonośnej przeszklonej, min. wymiar platformy 1100 mm x 1400 mm (głębokość - szerokość), wymiary drzwi 2000 mm x 900 mm, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż nowych balustrad schodowych, remont balustrad, remont schodów na elewacji frontowej (północno-zachodniej), polegający na skuciu istniejących warstw posadzkowych i wykonaniu nowej nawierzchni z granitu płukanego, Wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami grzewczymi, montaż instalacji centralnego ogrzewania, zabudowa grzejników płytowych, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej przygrzejnikowej,zabudowa armatury regulacyjnej i odcinającej na poszczególnych obiegach grzewczych, izolacji termicznych na rurociągach grzewczych, wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją grzewczą, przeprowadzenie prób szczelności instalacji grzewczej, płukanie instalacji centralnego ogrzewania przed uruchomieniem wodą z sieci wodociągowej, przeprowadzenie próbnego rozruchu instalacji grzewczej na gorąco i regulacja instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach