Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)” (część 2) i „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)” (część 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43400 Cieszyn, Plac Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 514 991 , fax. 33 8514991 w. 175
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
  Plac Wolności 6
  43400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 338 514 991, fax. 33 8514991 w. 175
  REGON: 7231977700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)” (część 2) i „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)” (część 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)” (część 2) i „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)” (część 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie podzielone zostało na siedem odrębnych części: Część 1 – przeszkolenie 8 osób bezrobotnych na kursie pn. Kurs księgowości z elementami kadr i płac; Część 2 – przeszkolenie 8 osób bezrobotnych na kursie pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E; Część 3 – przeszkolenie 8 osób bezrobotnych na kursie pn. Operator koparko-ładowarek kl. III wszystkich typów i operator koparek jednonaczyniowych kl. III do 25 ton; Część 4 – przeszkolenie 8 osób bezrobotnych na kursie pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego; Część 5 – przeszkolenie 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych z uprawnieniami UDT; Część 6 – przeszkolenie 7 osób bezrobotnych na kursie pn. Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV i palacza C.O.; Część 7 – przeszkolenie 8 osób bezrobotnych na kursie pn. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach