Przetargi.pl
Remont drogi gminnej 120478K Tarnawa-Parcela od km 0+004 do km 0 +784 w obrębie 0011 Tarnawa, gmina Trzyciąż.

Gmina Trzyciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 32-353 Trzyciąż, Leśna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123894001 w. 51 , fax. 0-12 3894002
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzyciąż
  Leśna 4
  32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie
  tel. 123894001 w. 51, fax. 0-12 3894002
  REGON: 35155627000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminatrzyciąż.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej 120478K Tarnawa-Parcela od km 0+004 do km 0 +784 w obrębie 0011 Tarnawa, gmina Trzyciąż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana podbudowy - wykop z odwozem Wykonanie podbudowy z materiału kamiennego Oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem Wykonanie warstwy wiążącej Wykonanie warstwy ścieralnej Uzupełnienie poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach