Przetargi.pl
przeprowadzenie kampanii reklamowej: plakatowanie, na nośnikach typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m) oraz słupach reklamowych na terenie Krakowa w podziale na części

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 212 977 , fax. 124 213 353
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
  ul. Jagiellońska 5
  31-010 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 212 977, fax. 124 213 353
  REGON: 27876400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stary-teatr.bip-e.pl/nst/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie kampanii reklamowej: plakatowanie, na nośnikach typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m) oraz słupach reklamowych na terenie Krakowa w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenie kampanii reklamowej: plakatowanie na tablicach i słupach reklamowych na terenie Krakowa, na nośnikach reklamy zewnętrznej typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m) oraz słupach reklamowych na terenie Krakowa w podziale na 3 części. Część 1: Plakatowanie na słupach i tablicach reklamowych na terenie Krakowa: 200 miejsc, format B1, wyklejenie na środkowej części słupa, „na wysokości oczu” na tablicach, maksymalny czas ekspozycji 1 miesiąc, możliwość zmiany plakatów do 5 razy w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji układu plakatów (np. 2 plakaty obok siebie). Zamawiający poinformuje z wyprzedzeniem 30 dni czy w kolejnym miesiącu przewiduje plakatowanie, natomiast o zmianach ekspozycji w danym miesiącu plakatów zamawiający będzie informował minimum na jeden dzień przed planowaną zmianą ekspozycji. Część 2: Kampania reklamowa na słupach reklamowych na terenie Krakowa: w tym 3 słupy. W okresie trwania umowy zamawiający przewiduje maksymalnie 10 kampanii trwających 30 dni. Zamawiający poinformuje z wyprzedzeniem 30 dni o planowanej kampanii. Przedmiot zamówienia obejmuje też druk plakatów. Część 3: Kampania reklamowa na nośnikach reklamy zewnętrznej typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m), w tym: typu digital (10 sztuk) i premium (13 sztuk), w Krakowie na wiatach przystankowych. W okresie trwania umowy zamawiający przewiduje maksymalnie 8 kampanie trwające 2 tygodnie. Zamawiający poinformuje z wyprzedzeniem 30 dni o planowanej kampanii. Przedmiot zamówienia obejmuje też druk plakatów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach