Przetargi.pl
Przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 066 200 , fax. 774 066 228
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 066 200, fax. 774 066 228
  REGON: 52652900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest a) wykonywanie przewozów pasażerów na linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnika w okresie 01.01.2021r. - 25.06.2021r., 01.09.2021r. - 31.12.2021r. do zgodnie z rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 6 do siwz. b) Wykonywanie przewozów pasażerów na linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnika w dniu 1 listopada zgodnie z rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 8 do siwz c) Wykonywanie przewozów pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnika w okresie od 26.06.2021r. - 31.08.2021r. zgodnie z rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach