Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 44 230 , fax. 77 46 44 230 wew.24
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  ul. Dworcowa 4
  46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie
  tel. 77 46 44 230, fax. 77 46 44 230 wew.24
  REGON: 531421288
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkolnej placówki w Strzelcach Opolskich.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis wszystkich tras przewozowych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ - odpowiednio do części.Część 2 Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkolnej placówki w Opolu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis wszystkich tras przewozowych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ - odpowiednio do części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach