Przetargi.pl
Przewóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2022

Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul.Daszyńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 121 500 , fax. 071 3121500 w. 15
 • Data zamieszczenia: 2021-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"
  ul.Daszyńskiego
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 121 500, fax. 071 3121500 w. 15
  REGON: 93212132800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pożytku publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Warunki realizacji zamówienia: a) transport osób niepełnosprawnych musi być zakończony rano do godz. 8.30. Niepełnosprawni dowożeni będą do Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 z następujących miejscowości: Oborniki Śl.(4), Szewce (3), Strzeszów(1), Machnice(1), Będkowo(1), Blizocin(1), Prusice(1), Kuźniczysko(2), Masłowiec(1), Brzyków(1), Głuchów Górny (1), Nowy Dwór(1), Piotrkowiczki(1), Małuszyn(1), Kaszyce Wielkie (1), Rościsławice(2), Skokowa(1), Szczytkowice(1), Sanie(1) wg rozkładu jazdy opracowanego przez Oferenta w porozumieniu z Zamawiającym. Przewoźnik powinien dysponować co najmniej 2 środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia złożonego wózka inwalidzkiego. b) przewóz osób po zajęciach rozpoczynać się będzie o godz. 14.30 z Trzebnicy do w/w miejscowości wg rozkładu jazdy opracowanego przez Oferenta w porozumieniu z Zamawiającym; c) czas przewozu osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 1 godziny w jedną stronę; d) transport ma być dokonywany od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni uzgodnionych z zamawiającym; e) kierowca przejmuje opiekę nad niepełnosprawnymi podczas jazdy i udziela pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu; f) każda trasa samochodu musi być uzgodniona przez zamawiającego przed zawarciem umowy. Dzienny limit kilometrów nie powinien w sumie być większy od 394 km i jest uwarunkowany od liczby uczestników w danym dniu na zajęciach warsztatowych. Do obliczeń długości trasy przewozu przyjmuje się najkrótszą trasę przejazdu z niepełnosprawnymi licząc od pierwszego przystanku. g) miejsce przystanku wyznacza Zamawiający w uzgodnieniu z Oferentem; h) przewozy mogą być łączone doraźnie z nieodpłatnym transportem osób sprawnych tj. z opiekunami osób z niepełnosprawnością jeżeli zaistnieje taka potrzeba. j) w ciągu trwania umowy dopuszcza się modyfikowanie tras przewozów ze względu na zmiany w liście uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej a co się z tym wiąże, zmianą miejsca ich zamieszkania w ramach przyjętego w pkt f limitu dziennego kilometrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach