Przetargi.pl
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 000 euro, na dostawy dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu półtusz wieprzowych, wędlin wieprzowo wołowych, wędlin drobiowych, mięsa drobiowego, konserw.

Zakład Karny Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7654100, 7654104 , fax. 0-62 7654110
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Kalisz
  ul. Łódzka 2 2
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7654100, 7654104, fax. 0-62 7654110
  REGON: 00032026500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 000 euro, na dostawy dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu półtusz wieprzowych, wędlin wieprzowo wołowych, wędlin drobiowych, mięsa drobiowego, konserw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Półtusze wieprzowe bez głowy klasy E/U PN-91/A 82001 szacowana ilość 10 000,00 kg Część II Wątroba wieprzowa PN-86/A-82004 szacowana ilość 800,00 Boczek wędzony b/k b/s PN-A-82007 szacowana ilość 200,00kg, Metka cebulowa PN-A-82007 szacowana ilość 600,00kg, Szynka biała gotowana PN-A-82007 szacowana ilość 400,00kg, Wątrobianka PN-A-82007 szacowana ilość 700,00kg, Rolada z boczku PN-A-82007 szacowana ilość 200,00kg, Pasztet pieczony PN-A-82007 szacowana ilość 600,00kg, Salceson biały PN-A-82007 szacowana ilość 1 100,00kg, Pasztetowa wędzona PN-A-82007 szacowana ilość 600,00kg, Kaszanka PN-86/82004 szacowana ilość 900,00kg, Mielonka wieprzowa PN-A-82007 szacowana ilość 1 200,00kg, Kiełbasa biała PN-A-82007 szacowana ilość 400,00kg, Kiełbasa mortadela PN-A-82007 szacowana ilość 1800,00kg, Kiełbasa parówkowa PN-A-82007 szacowana ilość 1 300,00kg Parówki cienkie PN-A-82007 szacowana ilość 1 000,00kg, Kiełbasa zwyczajna PN-A-82007 szacowana ilość 1 000,00kg, Pieczeń PN-A-82007 szacowana ilość 200,00kg, Serdelowa PN-A-82007 szacowana ilość 1 400,00kg, Kiełbasa kanapkowa PN-A-82007 szacowana ilość 1 800,00kg Zielonogórska PN-A-82007 szacowana ilość 400,00kg, Szynka mielona PN-A-82007 szacowana ilość 400,00kg, Szynka z łopatki PN-A-82007 szacowana ilość 450,00kg Kiełbasa śląska PN-A-82007 szacowana ilość 200,00kg Metka łososiowa PN-A-82007 szacowana ilość 700,00kg Część III Parówka drobiowa PN-A-82022 szacowana ilość 500,00kg, Mielonka drobiowa PN-A-82009 szacowana ilość 500,00kg, Śląska drobiowa PN-A-82009 szacowana ilość 400,00kg, Polędwica drobiowa PN-A-82009 szacowana ilość 300,00kg, Szynka drobiowa PN-A-82009 szacowana ilość 300,00kg, Drobiowa biała PN-A-82009 szacowana ilość 300,00kg Pasztetowa drobiowa PN-A-82009 szacowana ilość 500,00kg Część IV Udko z kurczaka PN-86/A-82005 szacowana ilość 500,00kg, Filet z kurczaka PN-86/A-82005 szacowana ilość 400,00kg, Część V Pasztet wieprzowy (puszka aluminiowa łatwo otwierana, waga opakowania 100g-130g) PN-A-82022 szacowana ilość 500,00kg, Konserwa mięsna (puszka aluminiowa łatwo otwierana, waga opakowania 100g-130g PN-A-82022 szacowana ilość 500,00kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach