Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni eksperymentalnych, pomoce do realizacji zajęć w szkołach oraz upominków dla uczniów na potrzeby projektu systemowego Edukacja ku Przyszłości

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Ul. Głogowska 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 579 895 , fax. 774 552 979
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  Ul. Głogowska 27 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 579 895, fax. 774 552 979
  REGON: 00019671800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rcre.opolskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni eksperymentalnych, pomoce do realizacji zajęć w szkołach oraz upominków dla uczniów na potrzeby projektu systemowego Edukacja ku Przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni eksperymentalnych, pomoce do realizacji zajęć w szkołach oraz upominków dla uczniów na potrzeby projektu systemowego Edukacja ku Przyszłości Część I Pomoce do realizacji zajęć w szkołach uczestniczących w działaniu Zaczarowany Świat Mikroskopy Lunety Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. Część II Upominki dla uczniów uczestniczących w konkursie na eksperyment przyrodniczy w ra-mach projektu Zestaw łamigłówek drucianych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ. Część III Wyposażenie pracowni P1 Niezwykła masa magnetyczna Tuba solarna Okulary dyfrakcyjne Koło (wahadło) Maxwella Magiczny kwadrat Ognista pompka Koraliki UV Magiczny Bank Duża Kula Plazmowa Światłowody kolorowe Schodząca metalowa sprężyna Piaskowe Wahadło - figury Lissajous Ferrofluid 10 m Duży Termometr Galileusza, min 50 cm i 9 kulek Kamień celtycki (komplet 30szt) Klisza magnetyczna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SIWZ. Część IV Wyposażenie pracowni P2 Sprężyna wędrująca Półkule magdeburskie Sprężyna do demonstracji fali podłużnej Generator funkcyjny - wzmacniacz DC z licznikiem częstotliwości Wibrator elektromechaniczny Linka gumowa (2m) Płyta rezonansowa - kwadrat Płyta rezonansowa - koło Sprężyny płaskie do doświadczeń z rezonansu Komplet przewodów z uchwytem (21 sztuk) Multimetr cyfrowy Dzielnik zasilający do próbnika mikrofonowego Zasilacz regulowany 24 V (AC/DC) Zasilacz laboratoryjny 0-30V/3A DC Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1d do SIWZ. Część V Wyposażenie pracowni P3 Kamera termowizyjna - zestaw edukacyjny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1e do SIWZ. Część VI Wyposażenie pracowni P4 Komplet alkogoogli (promilogogli) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1f do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach