Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych oraz margaryny

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2021-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 31972400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZK_SZTUM@SW.GOV.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych oraz margaryny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów nabiałowych oraz margaryny: Część I Produkty nabiałowe 1. Mleko w proszku odtłuszczone rozpuszczalne w ilości 2800 kg; 2. Twaróg półtłusty 200g kostka w ilości 3500 kg; 3. Ser topiony 100g kostka (bez dodatków smakowych mięsnych typu szynka, salami, itp.) w ilości 1100 kg; 4. Jogurt naturalny 150g (bez dodatków smakowych) ilości 2100 kg; 5. Serek twarogowy typu kanapkowy 100g – 125g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 875 kg; 6. Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 12%-18% w ilości 1000 litrów; 7. Serek twarogowy typu fromage 80g – 100g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 1960 kg; 8. Ser żółty twardy typu gouda, morski, edamski, tylżycki w ilości 2250 kg. Część II Margaryna 1. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu (kostka 250g) w ilości 25200 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach