Przetargi.pl
Dostawa warzyw zim 2021

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 WEJHEROWO , SOBIESKIEGO
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/778-79-03 , fax. 58/778-79-04
 • Data zamieszczenia: 2021-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
  SOBIESKIEGO 302
  84-200 WEJHEROWO , woj. pomorskie
  tel. 58/778-79-03, fax. 58/778-79-04
  REGON: 10932000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw zim 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby - magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r. niżej wymienionej ilości warzyw: 1. marchew – ilość 15000 kg, zgodna z PN-84/R-75358 – kod CPV 03221112-4 2. seler - ilość 4500 kg, zgodna z PN-R-75371 - kod CPV 03221110-0 3. cebula - ilość 8000 kg, zgodna z PN-89/R-75410 - kod CPV 03221113-1 4. pietruszka - korzeń - ilość 4500 kg, zgodna z PN-R-75370 - kod CPV 03221110-0 5. burak - ilość 9000 kg, zgodne z PN-72/R-75360 - kod CPV 03221111-7 6. kapusta biała - ilość 12000 kg, zgodna z PN-72/R-75362 - kod CPV 03221410-3 7. kapusta czerwona - ilość 5000 kg, zgodna z PN-72/R-75362 - kod CPV 03221410-3 8. por - ilość 2000 kg, zgodne z PN -75/R-75371 - kod CPV 03221110-0 9. ziemniaki jadalne – ilość 55000 kg, zgodne z PN – 75/R-744532, kod CPV 032112100-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach