Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pieczywa (chleb zwykły pszenno żytni, chleb pszenny, bułka tarta) do Aresztu Śledczego w Słupsku, Zakładu Karnego w Starem Bornem, Zakładu Karnego w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie na rok 2020/2021.

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sądowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 483 200 , fax. 598 428 608
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Sądowa 1
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 483 200, fax. 598 428 608
  REGON: 31995400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: as_slupsk@sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pieczywa (chleb zwykły pszenno żytni, chleb pszenny, bułka tarta) do Aresztu Śledczego w Słupsku, Zakładu Karnego w Starem Bornem, Zakładu Karnego w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie na rok 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych - chleb zwykły pszenno żytni, chleb pszenny, bułka tarta do Aresztu Śledczego w Słupsku, Zakładu Karnego w Starem Bornem, Zakładu Karnego w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie na rok 2020/2021 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Część I Chleb zwykły, pszenno-żytni (CPV 15811100-7) 95 000,00 kg. Chleb pszenny (CPV 15811100-7) 9 000,00 kg. Bułka tarta (CPV 15890000-3)700,00 kg. Część II Chleb zwykły, pszenno-żytni (CPV 15811100-7)128 500,00 kg. Chleb pszenny (CPV 15811100-7) 9 150,00 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach