Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu laboratoryjnego różnego, sanitarnego oraz druków rejestracyjnych do urządzeń medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2017-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu laboratoryjnego różnego, sanitarnego oraz druków rejestracyjnych do urządzeń medycznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu laboratoryjnego różnego, sanitarnego oraz druków rejestracyjnych do urządzeń medycznych, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym) pogrupowanych w 22 odrębnych Pakietach (które stanowią również odrębne części postępowania) jak niżej: Pakiet 1 - SITKA DO KAPILAR GAZOMETRYCZNYCH Pakiet 2- STAZY Pakiet 3 - SZKIEŁKA NAKRYWKOWE Pakiet 4 – SZKIEŁKA PODSTAWOWE Pakiet 5 - KOŃCÓWKI EPPEDNDORF Pakiet 6 - ZLEWKI SZKLANE Pakiet 7 – PROBÓWKI -(Pakiet z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje – cześci; ilość części w Pakiecie - 7) Pakiet 8 - PIPETY Pakiet 9 - SZALKI PETRIEGO Pakiet 10 - SZCZOTKI DO MYCIA PRÓBÓWEK Pakiet 11 - CYLINDRY SZKLANE LABORATORYJNE Pakiet 12 - PISAKI LABORATORYJNE Pakiet 13 - KASETKI HISTOPATOLOGICZNE Pakiet 14 - TECZKI DO TRANSPORTU SZKIEŁEK LABORATORYJNYCH Pakiet 15 - PUDEŁKA PLASTIKOWE Pakiet 16 - POJEMNIKI NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE Pakiet 17- UTRWALACZE DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH Pakiet 18 - POJEMNIKI STYROPIANOWE Pakiet 19 - KACZKI PLASTIKOWE Pakiet 20 - BASENY SANITARNE Pakiet 21 – PARAFILM Pakiet 22 - DRUKI REJESTRACYJNE DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (Pakiet z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje – cześci; ilość części w Pakiecie - 8) 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 29 35 pogrupowanych w Pakiety od 1 do 22. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – w zakresie Pakietu 1, Pakietu 6, Pakietu 7, Pakietu 10, Pakietu 11, Pakietu 12, Pakietu 17, Pakietu 21 i Pakietu 22. Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 5. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach