Przetargi.pl
„Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku w ramach projektu nr RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27300 Lipsko, ul. Zwoleńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 780 137 , fax. 483 780 137
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
  ul. Zwoleńska 12
  27300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483 780 137, fax. 483 780 137
  REGON: 18408100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku w ramach projektu nr RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje organizację oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń: - Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego; - Operator piły mechanicznej do ścinki drzew; - Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe; dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku w ramach projektu „Postaw na zawód, postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach