Przetargi.pl
„Przebudowa z rozbudową budynku nr 33 "ŻYRAFIARNIA" na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego”

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 41-501 Chorzów, Aleja Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 79 37 008 , fax. 32 79 05 376
 • Data zamieszczenia: 2021-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
  Aleja Różana 2
  41-501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 79 37 008, fax. 32 79 05 376
  REGON: 00015019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://parkslaski.logintrade.net/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka, w której ponad 50% udziałów pozostaje w posiadaniu samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa z rozbudową budynku nr 33 "ŻYRAFIARNIA" na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa z rozbudową budynku nr 33 "ŻYRAFIARNIA" na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach