Przetargi.pl
Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43353 Porąbka, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 338 272 802
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3
  43353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 338 272 802
  REGON: 7218229000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej ul. Górskiej w Czańcu – Gmina Porąbka. Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu; roboty rozbiórkowe – rozebranie podbudowy z odwozem, rozebranie przepustów pod zjazdami; frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory na place składowe wskazane przez inwestora; roboty ziemne; oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z odwozem i utylizacją urobku; wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych (jezdnia, jazdy, pobocza); wykonanie przepustów pod zjazdami z obrukowaniem wlotu i wylotu kostką kamienną; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych; roboty towarzyszące – humusowanie i obsianie skarp; obsługa geodezyjna inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach